За нас

НАЧАЛОТО

В началото на 2014 г. Евгени Митев посещава най-голямото събитие за социално предприемачество организирано от Европейската Комисия “Social Entrepreneurs: Have Your Say!” в Страсбург, където се запознава с най-успешните социални предприятия в Европа, между които и Dialogue Social Enterprise от Германия и незрящата българка Даниела Димитрова, която работи там. След събитието Евгени взема решение за сформиране на екип и учредяване на фондация, която да приложи в България успешните практики от чужбина свързани с насърчаването на предприемачеството сред хората със зрителни увреждания.  Така в края на 2014 г. новосформирани екип от зрящи и незрящи ентусиасти реализира поредица от събития в пълна тъмнина, тиймбилдинги, дегустации на вино, джаз концерт и вечер на поезията, организирани съвместно с Кулинарно училище Amuse Bouche, както и участие на форума за социална промяна и образование EMPATHEAST.

В началото на 2015 г. се регистрира юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза Фондация Синергиа с мисия за подобряване на благополучието на хората със зрителни увреждания. Целите на фондацията са реализиране на успешни практики в сферата на социалното предприемачество, иновациите в здравеопазването за хора със зрителни увреждания и насърчаването на диалога и взаимодействието между граждани, бизнес, държава и НПО сектор.

През 2015-та и 2016-та г. екипът на фондация Синергиа в сътрудничество с Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания реализира проекта  “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства”, който бива финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. По проекта са проведени общо 32 събития (диалози) в пълна тъмнина в 4 града на България. Същевременно Евгени Митев и Милена Костадинова от Фондацията печелят второ място като екип в състезанието за социални предприемачи Rinker’s Challenge 2.0 с проект за мобилна тъмна стая Blind Spot.

През 2017 г. фондацията променя управителния си съвет, в който се включват незрящият Панчо Карамански и лекарят Д-р Димитър Георгиев.

През 2018 г. екипът на фондацията спечелва финансиране за 2 от своите проекти – Обучения и събитие от незрящи за незрящи, финансирано от АХУ и социално предприятие и екип от масажисти Hi Touch, финансирано от БЦНП.