Дейността на фондацията се ръководи от председателя на УС – Евгени Митев, който притежава магистърска степен по философия и е преминал специализирани обучения по социално предприемачество, сред които Ashoka Visionary Leadership Program в Австрия към най-голямата световна мрежа за социално предприемачество Ashoka, наброяваща 3 500 човека, както и местни обучения организирани от Център Ринкър към Фондация BCause и Български Център по Нестопанско Право.

Постоянни членове на екипа са незрящата Анита Накова, която се занимава с управление на проекти, както и Д-р Димитър Георгиев, член на УС, предприемач и филантроп. Фондацията също така работи с екип от зрящи и незрящи доброволци по различни инициативи, събития и проекти.