На 27 януари, петък от 20 часа на ул.Хан Аспарух 65 ще се проведе “Тъмната вечеря”, благотворителна вечеря на тъмно в подкрепа на незрящи, чиято цел е да насочи общественото внимание към хората със зрителни увреждания в България. Събитието ще се състои в специализиран ресторант, където се сервира в 100% тъмнина от специално обучени незрящи. […]

Read More →

Щастливи сме да съобщим, че концертът с кауза в Аулата на СУ посрещна над 150 гости. Събраните средства от дарения са в размер на 971 лева, с които ще бъдат подкрепени творчески проекти на хора със зрителни увреждания. Събитието беше част от Фестивал Изкуството на Барока в сътрудничество с фондация Синергиа и подкрепата на Столична […]

Read More →

Фестивал “Изкуството на Барока” / Sofia Baroque Arts Festival съвместно с фондация Синергиа и подкрепата на Столична Община и Минситерство на Културата ви канят на КОНЦЕРТ С КАУЗА в подкрепа на творци със зрителни увреждания в Аулата на Софийски Университет Св. Климент Охридски на 8 ноември 2022 година от 19:30 часа. В програмата са включени […]

Read More →

Фондация Синергиа и Гьоте Институт откриват културният сезон с литературно четене “Невидима поезия” с творчеството на Иван Карастоянов На 1.09.2022г. в библиотеката на Гьоте-институт в София на ул.Будапеща 1 Фондация Синергиа и Гьоте Институт ще открият заедно началото на новия културен сезон по нетрадиционен начин – с една кратка “тактилна” разходка, в която участниците ще […]

Read More →

На 20.07.2022 г. между Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – Оператор на Фонда Активни граждани България (Active Citizen Fund) по ФМ на ЕИП 2014 – 2021 и Фондация „Синергиа“ – Бенефициент, е подписан договор № 86/ 20.07.2022 г. за целево безвъзмездно финансиране. Проект ACF/ 936 на тема „БЛИНФО – глас, който се чува“ е одобрен за […]

Read More →

На 14.07.2022 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG05SFOP001-2.025-0054-С01/14.07.2022 г. между Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма Добро управление и Фондация Синергиа. Проектът „Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от: публични, образователни и институции, свързани с пазара на […]

Read More →