Spread the love

По покана на JAMBA и Ingram Micro Bulgaria проведохме кратко обучение на тема “Какво можем да научим от хората със зрителни увреждания” и преживелищна практика – тактилна разходка в офиса на компанията по случай международния ден на многообразието, 21 май 2019 г.