dimiter-georgiev

Д-р Димитър Георгиев, член на УС, лекар, доктор на науките и предприемач в областта на „Life sciences“