Анита Накова

Анита е Бакалавър по Социална педагогика и има 2 магистратури по Журналистика и медии и Европейска публична администрация. Интересите и са в областта на подкрепата, обучението и насърчаването на предприемачеството сред хората с увреждания и в частност на незрящите.