Театралната постановка от незрящи за зрящи „ПРОСТО КРАСИВО” с режисьор Велимир Велев ще получи финансиране  и ще бъде реализирана от Фондация Синергиа през 2018 г. след успешно класиране в конкурса по програма КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г. на Национален Фонд Култура. “Това ще е “Invisible UV technique” спектакъл […]

Read More →

The Synergia Foundation is among the approved BCNP Entrepreneurship Entrepreneurship Program participants. The program includes training for business development by non-governmental organizations, tips for preparing the idea to start the business, participating in the contest “Best business plan of a non-governmental organization” and Accelerator for the awarded organizations.The program is implemented with the support of […]

Read More →