Spread the love

ТУК можете да изтеглите нашият анализ на тема “Изследване на възможностите за достъп до информация от незрящи хора и хора със зрителни увреждания, предоставена от публични, образователни и институции, свързани с пазара на труда”, както и ТУК:

ОПДУ_Синергия_Анализ за достъп до информация за незрящи хора_v03_последна .2023