Spread the love

Потърсете ни за повече информация:

Ралица Чалова, Анита Накова (незрящи)

http://synergia-foundation.org

ralitsa@synergia-fondation.org

Тел. 0895 425 340

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.