Spread the love

“Фондация Синергиа създава медия за незрящи. Как проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ ще се развива, коментира в Мрежата по програма Христо Ботев Евгени Митев, председател на УС на фондацията.

Достъпът до качествена информация на хора със зрителни увреждания често е затруднен, а и не всички уебсайтове са достъпни за тях. Освен това, трудно се разграничават истинските от фалшивите новини. Така че, като създадем наша медия, ще се опитаме да решим всички тези проблеми. Важно е да кажем, че хората с каквито и да е увреждания, от една страна, се самоизолират, а от друга страна, самата среда ги изключва, а в новата реалност те живеят много по-несигурно и изолирано от преди. Затова и първата ни цел е да поканим хора със зрителни увреждания, журналисти, които да създадат екип.

С този екип ще имаме уебсайт – информационна платформа “BLINFO”, през която да се чува гласът на незрящите и те сами да създават съдържание, но и с активното сътрудничество на зрящи. За нас винаги е било важно сътрудничеството между зрящи и незрящи. Освен това, ние искаме да правим т.нар. “журналистика на решенията”, тоест не само да говорим за проблемите и да ги съобщаваме, а и да търсим техните решения – през институции и организации, от които зависи решаването на даден проблем.

Ние ще се стремим нашата медия да проследи един проблем от обозначаването му до неговото решаване. В момента правим анкета сред назрящите, за да могат те да посочат проблеми, които са важни според тях. А самият сайт ще бъде тематично разделен на секции с проверена информация, проверени новини, както и авторски художествени текстове.”

Източник: Българско Национално Радио, Програма Христо Ботев, предаване “Мрежата”, интервю на Николета Атанасова https://bnr.bg/hristobotev/post/101436117/evgeni-mitev

 

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.