Spread the love

Председателят на УС на Фондация Синергиа Евгени Митев заяви пред Bloomberg TV Bulgaria: Започваме проект, който е финансиран от програма “Фонд Активни граждани” и дава възможност на хора със зрителни увреждания да създадат информационно-медийна платформа.

Целият материал можете да проследите тук: Bloomberg TV Bulgaria

 

Проектът „Да бъдем на една страница – гласът на незрящите“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия  по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg Основната цел на проекта е изграждане на информационно-медиен портал за хора със зрителни увреждания BLINFO.