Spread the love

Фондация Синергиа успешно реализира проекта си за “Младежка уеб базирана платформа за физически упражнения в домашни условия – Двигателна активност за здравословен живот” с финансовата подкрепа на Обществения борд на TELUS International.

Проектът е насочен към младежи до 27 години и дейностите са адаптирани и за младежи със зрителни увреждания. Осигурена е възможност за физическа активност чрез комплекси от упражнения с подробни вербални аудио инструкции. По този начин отговаряме на острата потребност от занимания със спорт за общността на хората със зрителни увреждания в България, тъй като подобна възможност не съществува до момента.

Комплексите с физически  упражнения са подготвени от професионален треньор по кондиционна подготовка – Венцислав Иванов. Общо 24-те тренировъчни упражнения дават отлична възможност за обща физическа подготовка в безопасна домашна среда.

За повечето млади хора е въпрос на избор дали да се занимават със спорт и да живеят здравословно или не. Незрящите младежи обаче нямат тази възможност. Загубата на зрение, частично или напълно, винаги води до ограничаване на самостоятелното им придвижване в пространството и ги лишава от възможността за спорт. Това ограничение нараства правопропорционално на степента на увреждане на зрението, което води до продължителни депресивни състояния и обездвижване, нерядко преминаващи в трайно психо-физическо и социално травмиране на личността.

Ползата от насърчаването на дейности за здравословен и активен живот е осезаема при всички хора, особено при младежите. Проектът поставя акцент към най-нуждаещите се – неактивните младежи до 27 г., вкл. и такива с увреденото зрение, които по различни причини не могат да практикуват масов спорт. За хора с нарушено зрение, както и за младежи с ниски доходи, спектърът от подобни дейности е силно ограничен. Употребата на фитнес уреди също е затруднена, те са скъпи, а за незрящите е неудачно, че се управляват чрез докосване на екрана.

Вярваме, че комплексът от упражнения ще засили мотивацията на младежите да спортуват, което от своя страна е важна предпоставка за подобряване на общото им здравословно състояние. Заниманията със спорт ще направят младите хора със зрителни увреждания по-самоуверени и пълноценно реализиращи се.

ЗАПОЧНЕТЕ УПРАЖНЕНИЯТА ТУК:

Гласът, който чувате е на куклената актриса Светлина Станчева.