Spread the love

Общественият борд на TELUS International ще финансира реализирането на проект на фондация Синергиа “Младежка уеб базирана платформа за физически упражнения в домашни условия “Двигателна активност за здравословен живот” през 2019 г.

От своето създаване фондация „Синергиа“ се стреми да въвежда в България успешни практики в областите социално предприемачество и здравеопазване, като по този начин изпълнява и своята мисия за подобряване на благополучието на младите хора, включително и приоритетно за такива със зрителни увреждания. А разбирането за благополучие несъмнено обхваща и доброто здраве. Такава именно е целта на настоящия проект – да повлияе липсата на физическа активност – четвъртият водещ фактор за смъртността в глобален мащаб. Проучванията показват, че половин милион европейци умират всяка година поради липса на физическа активност. Обездвижването може да причини и редица психически проблеми. Стъпка, в посока към по-добро здраве е насърчаване на физическата активност, особено в младежка възраст. Този проект ще предложи, в партньорство с опитен експерт, треньор по кондиционна подготовка, комплекси с максимално ефективни упражнения, отговарящи на потребностите от двигателна активност на целевата група младежи от 16 до 27 г.

Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решение за проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда.

Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на водещи обществени личности, известни с филантропската си насоченост и изтъкнатите лидери в сферата, в която работят.

TELUS International Europe е водещ доставчик на услуги в сферата на BPO и ITO, който от 2004 г. насам предоставя висококачествени услуги за аутсорсинг на бизнес процеси. В компанията работят повече от 5 500 служители на територията на 7 центъра в София, Пловдив (България), Букурещ и Крайова (Румъния), Корк и Дъблин (Ирландия), както и Манчестър (Великобритания). Компанията предоставя иновативно обслужване на клиенти по цял свят на повече от 35 езика.