Spread the love

През месец октомври фондация Синергиа ще се включи в провеждането на съвместни обучения в София, Пловдив, Варна и Велико Търново на тема административно обслужване на хора със специфични потребности по покана на ИПА, Институт по публична администрация, който е структура към Министерския съвет на Република България и е водещата институция за обучение на служители в държавната администрация.