Spread the love

В конферентната зала на хотел „Глория палас“, гр. София беше поставено началото на „Художествено-творчески хъб за незрящи“, който е част от дейностите по Проект № 0023-1394/01.03.2018 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по Договор № 12-НПО/ 2018 г.

Заниманията бяха проведени в периода 18 – 21 юни 2018 г. Хора с нарушено зрение имаха възможност за изява на творческите си възможности и същевременно за придобиване на умения за по-добра интеграция в обществото.

Екип от незрящи специалисти по водене на публични събития и презентационни умения, сформиран непосредствено след стартирането на проекта, проведе интерактивни занимания с участниците в новосъздадения творчески хъб.

Четиридневната програма включваше разнообразни модули, специално разработени за хора със зрителни увреждания. Екип от хора с нарушено зрение, които са били успешни фасилитатори на публични срещи, предадоха опита си за поведение пред публика и презентираха творческите си подходи и похвати за успешно провеждане на обществени събития.

Програмата започна с представяне на фондация „Синергиа“, проекта, творческия екип от незрящи специалисти за работа с целевата група и всеки от участниците – чрез опознавателна игра.

Четиридневните занимания включиха теми като: „Облекло и външен вид“, „Говор и правоговор, звукоизвличане“, „Пози на тялото“, „Storytelling“, „Асертивно поведение – агресия и пасивност“, „Даване и получаване на обратна връзка“, „Подбиране на съдържание – оформяне на презентации“, „Общуване с групата – привличане и задържане на внимание, Упражнения за умението да слушаш“, „Самооценка, асертивност към себе си“, „Работа в екип – предимства и недостатъци“ и др.

Модулите бяха интерактивни, динамични, забавни и с много игрови елементи. Придобитите нови умения ще бъдат усъвършенствани по време на предвидената, за края на месец септември тази година, поредица от нови четиридневни занимания за участниците с нарушено зрение. Ще се подготви заключителната дейност по проекта – Форум на открито „Експерименти със сетивата“. Форумът ще е преоткриване на възможностите за изява чрез изкуство и създаване на културни ценности, ще осигури възможност на незрящите участници за организиране и провеждане на публично събитие пред широка аудитория.

Аудиторията на форума ще бъде провокирана да участва в интерактивни инициативи, без да използва зрението си, като се довери на останалите си сетива.

Проектът е своеобразен социален експеримент и ще промени обществените нагласи към хората със специфични потребности и необходимостта да им се предоставят равни възможности за участие във всички сфери на обществения живот.