Spread the love

Фондация „Синергиа“ стартира изпълнението на дейностите по Проект № 0023-1394/01.03.2018 г. „Художествено-творчески хъб за незрящи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по Договор № 12-НПО/ 2018 г., с провеждането на първа среща по проекта, състояла се на 14 май 2018 г., от 10.00 ч., в офиса на фондацията.

Сформира се екипът от ключови специалисти по водене на публични събития и презентационни умения, който ще работи пряко с целевата група.

Целта на проекта е реализиране на иновативен модел под мотото „от незрящи за незрящи“, включване на 48 човека със зрителни увреждания в занимания за развитие на творческите им заложби и потенциал, свързани с изявяване като водещи на различни събития, пред публика. Предлаганите възможности в новосъздадения в рамките на проекта „Художествено-творчески хъб за незрящи“ ще включват занимания за водене на публични събития, като уникалността в тези занимания е предаването на опит от незрящи на незрящи. Екип от хора с нарушено зрение, които са били успешни фасилитатори на публични срещи и искат да предадат опита си за поведение пред публика, ще презентират творческите си подходи и предадат ентусиазма си пред около 40 човека.

Придобитите нови умения от участниците с нарушено зрение ще бъдат демонстрирани по време на заключителната дейност по проекта – Форум на открито „Експерименти със сетивата“. Проявата ще е преоткриване на възможностите за изява чрез изкуство и създаване на културни ценности, ще осигури възможност на незрящите участници за организиране и провеждане на публично събитие пред широка аудитория.

Аудиторията на форума ще бъде провокирана да участва в интерактивни инициативи, без да използва зрението си, като се довери на останалите си сетива.

Дегустация на различни вкусове, разпознаване на аромати на билки и етерични масла, ориентиране в лабиринт, рисуване на преживявания и др. без използване на зрението ще са само част от предизвикателствата за публиката, които ще бъдат включени във форума на открито „Експерименти със сетивата“.

 

Проявата е своеобразен социален експеримент, ще цели промяна на обществените нагласи към хората със специфични потребности и необходимостта, обществото да им предоставя равни възможности за участие във всички сфери на живот. Ще е търсене на алтернативен подход как хората със зрителни увреждания да застават в културния фокус, провокирани да преодолеят стереотипите в обществото и вътре в себе си, свързани с ограничените им способности за творческа изява.

Проектът „Художествено-творчески хъб за незрящи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания