Spread the love

Фондация Синергиа спечели финансиране от АХУ за реализация на проект за „Художествено-творчески хъб за незрящи“.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!