Театралната постановка от незрящи за зрящи „ПРОСТО КРАСИВО” с режисьор Велимир Велев ще получи финансиране  и ще бъде реализирана от Фондация Синергиа през 2018 г. след успешно класиране в конкурса по програма КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г. на Национален Фонд Култура. “Това ще е “Invisible UV technique” спектакъл […]

Read More →

Sunday is a wonderful day for having fun with friends, family and kids, for meetings with closed ones and new people that we meet for first time; for exiting emotions and shared moments. On Sunday, 8th of October all this will be possible at ABILITY FEST SOFIA 2017. The interesting and still not so famous […]

Read More →