Театралната постановка от незрящи за зрящи „ПРОСТО КРАСИВО” с режисьор Велимир Велев ще получи финансиране  и ще бъде реализирана от Фондация Синергиа през 2018 г. след успешно класиране в конкурса по програма КУЛТУРНА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 г. на Национален Фонд Култура.

„Това ще е “Invisible UV technique” спектакъл – картини рисувани и одухотворени в пространството от актьори, които виждат това, което правят не с очите, а със сърцата си . Постановката ще е една зрелищна визуална импресия създавана от незрящи актьори – уникален и единствен по рода си спектакъл в световен мащаб“, споделя Велимир Велев.

Сляпо момиче губи ориентация в голям град и се озовава на надлез, където вместо помощ получава разярени клаксони на яростни автомобили. Единственото внимание е от една птица, която започва да кръжи около главата й. Тя тръгва напред и пада през парапета. Изпуска бастунчето, то се разпръсва във въздуха на парчета във въздуха в красиви картини около нея. Времето се “разтяга”, докато пада в импресии и картини преминава целият и недълъг живот, мечтите и копнежите й, болките и разочарованията, смисълът и радостта от съществуването и липсата на страх от това което следва …

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

С подкрепата на: