Фондация Синергиа е партньор, съорганизатор и спомоществовател от българска страна на турнето „Пътуване на светлината“ през 2018 г. в Австрия на Хор на слепите „Акад.Петко Стайнов“/Choir of the Blind „Acad.Petko Staynov“. Хорът на слепите е създаден през 1935г. от група незрящи ентусиасти и приема по-късно името на един от създателите си, незрящият Петко Стайнов. На […]

Read More →

Фондация Синергиа е сред одобрените участници в програмата „Предприемачество за нестопански организации“на БЦНП. Програмата включва обучения за развитие на стопанска дейност от неправителствени организации, съвети при подготовката на идеята за стартиране на дейността, участие в конкурс „Най-добър бизнес план на неправителствена организация“ и Акселератор за наградените организации. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка […]

Read More →

Фондация Синергиа бе представена във второто издание на Академия за социални предприемачи, която се проведе между 9 и 25 юни в гр. София. Участниците в Академията работиха по няколко казуса, единият от които е свързан с възможностите за развитие за незрящите деца и младежи. Академия за социални предприемачи се осъществява от Reach for Change Bulgaria […]

Read More →

Фондация Синергия участва като партньор на сдружение „Отворена Творческа Общност Глобал Вижън Съркъл”  в обучителния панел (уъркшоп) на проекта, който имаше за цел да запознае младежи със зрителни увреждания с методите на театъра на сетивата като им предостави възможност лично да се включат в творческия процес по проекта.

Read More →

През 2016 г. поектът BLIND SPOT спечели стартово финансиране в размер на 15 000 лева във втория конкурс за социално предприемачество, организиран от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause (ФПББ, Фондация Помощ за Благотворителността в България). BLIND SPOT е специално конструирана, сглобяема, мобилна и 100% затъмнена стая, в която се предлагат ексклузивни […]

Read More →

Евгени Митев е инициатор, координатор и PR на проект „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 –2014 г. , който поради изисквания за допустимост е реализиран чрез национално представената Федерация Спорт за хора със зрителни […]

Read More →