През 2016 г. поектът BLIND SPOT спечели стартово финансиране в размер на 15 000 лева във втория конкурс за социално предприемачество, организиран от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause (ФПББ, Фондация Помощ за Благотворителността в България). BLIND SPOT е специално конструирана, сглобяема, мобилна и 100% затъмнена стая, в която се предлагат ексклузивни […]

Read More →

Евгени Митев е инициатор, координатор и PR на проект „Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства“, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 –2014 г. , който поради изисквания за допустимост е реализиран чрез национално представената Федерация Спорт за хора със зрителни […]

Read More →