НАЧАЛОТО

В началото на 2014 г. Евгени Митев, съучредител на Фондация Синергия, посещава най-голямото събитие за социално предприемачество организирано от Европейската Комисия “Social Entrepreneurs: Have Your Say!” в Страсбург, където се запознава с най-успешните социални предприятия в Европа, между които и Dialogue Social Enterprise от Германия. Така се свързва с незрящата българка Даниела Димитрова, която работи в централния им офис в Хамбург. Следва плодотворно сътрудничество – поредица от събития в пълна тъмнина, тиймбилдинги, дегустации на вино, джаз концерт и вечер на поезията, организирани съвместно с Кулинарно училище Amuse Bouche, както и централно участие на Даниела на форума за социална промяна и образование EMPATHEAST.

В края на 2014 г. новосформиран екип от зрящи и незрящи ентусиасти подготвя, печели и реализира проекта  “Диалог на тъмно – модел за прозрачност и справяне със социалните неравенства”, който се инициира от Фондация Синергиа и се изпълнява и администрира от Федерация Спорт за Хора със Зрителни Увреждания, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Така от средата на 2015-та до началото на 2016-та година са проведени общо 32 събития (диалози) в пълна тъмнина в 4 града на България. Същевременно Евгени Митев и Милена Костадинова от Фондацията печелят второ място като екип в състезанието за социални предприемачи Rinker’s Challenge 2.0 с проект за мобилна тъмна стая Blind Spot.