Spread the love
Фондация Синергиа е партньор, съорганизатор и спомоществовател от българска страна на турнето „Пътуване на светлината“ през 2018 г. в Австрия на Хор на слепите „Акад.Петко Стайнов“/Choir of the Blind „Acad.Petko Staynov“. Хорът на слепите е създаден през 1935г. от група незрящи ентусиасти и приема по-късно името на един от създателите си, незрящият Петко Стайнов. На 1-ви октомври 1948г., международният Ден на музиката, хорът е обявен с държавен указ за професионален. Петко Стайнов ослепява напълно на 11 годишна възраст, но продължава своето образование, като овладява флейта, цигулка и пиано, брайлов шрифт, както на български така и на немски език и по-късно става един от водещите и значими български композитори.