Spread the love
Фондация Синергиа е съорганизатор заедно със Слоу Фууд в България и Мулти Култи Колектив на събитието „De Radika – Think fast, eat slow“, което се проведе на 8 август т.г. в пространството на Art Foundation в София. Събитието е част от международен формат, който включва прожекция на късометражни филми посветени на конкретни случаи на радикализация, последвани от дискусия с участието на представители на различни групи от обществото – успешно интегрирани бежанци, имигранти и чужденци, журналисти, активисти и заинтересовани страни.
Повече информация тук: https://en.deradika.de/about