Spread the love

Евгени Митев от Фондация Синергиа е сред одобрените участници за Лятно училище за НПО Аркутино 2017, организирано от Български център за нестопанско право. Лятното училище АРКУТИНО 2017 ще даде възможност на участниците да надградят знанията си за:

  • Кои са най-важните неща, свързани с правния статут на организацията, как се правят промени в структурата й, как се осигурява прозрачност при вземането на решения;
  • Как се организират застъпнически кампании и как се участва в процеса на вземане на решения;
  • Какви могат да бъдат източниците на финансиране на НПО и какво всъщност означава финансово устойчива организация;
  • Как се развива стопанската дейност на НПО, какви са важните данъци;
  • Как се набират средства от частни и корпоративни дарители;

Обучението има изключително практически фокус и ще предостави знания и опит, които да се приложат директно в работата. За това ще се погрижи екип от експерти на Български център за нестопанско право и гост-лектори.

Повече информация на: http://bcnl.org