Spread the love

Ключова компетентност за хората в бизнеса е умението за пълноценно ангажиране на личните и екипни ресурси за постигането на успех, както и способността за цялостен поглед върху процесите вътре в организацията. Придобиването на 360 градусова гледна точка е свързано с придобиването на нови знания, умения и опит и работа със слабите места (т.нар. „слепи петна“, blind spots), които не виждаме или не искаме да видим в обичайното си ежедневие. Това се постига чрез преживяване извън зоната на комфорт, което отключва вниманието, интуицията и емпатията.

Нашият екип предлага нестандартен формат на екипно учене, което има редица предимства за развитието на човешкия капитал в корпоративния сектор.

 • Повишава се доверието в корпоративни и фирмени екипи
 • Мобилизират се скрити лични и организационни ресурси
 • Засилва се сътрудничеството
 • Ангажират се всички сетива
 • Повишен фокус на внимание и емпатия
 • Променят се нагласите към решаването на проблеми
 • Придобиват се умения за гъвкавост и устойчивост за работа в несигурна и непозната среда
 • Развиват се меки умения за общуване, вземане на решения и лидерство
 • Дава се възможност за натрупване на ценен личен опит и себепознание

ВАЖНО: Форматът е част от интегрирани обучителни услуги за:

 • компании, които прилагат 360 градусови оценки
 • прилагане на интуиция и емпатия в бизнеса
 • развитие на умения за разказване на истории
 • развитие на лидери
 • развитие на екипна интелигентност
 • техники за развитие на устойчивост
 • техники за превенция на стреса
 • техники за управление на вниманието

Форматът е подходящ за бизнес клиенти: HR директори, мениджъри, екипи, лидери, предприемачи и консултанти