Управление на проекти, социално предприемачество, обучения от незрящи за незрящи, иновации в медицината и здравеопазването за хора със зрителни увреждания, аудио записи, аудио реклами, продукция и пост-продукция, озвучване, тактилно изкуство, корпоративни събития и обучения, концерти, кулинарни дегустации и тактилни турове (градски разходки) без участие на зрението.