Дейностите са подчинени на мисията и целите на организацията, която управлява проекти и развива стопанска дейност чрез предлагане на услуги от незрящи за зрящи. Сред тях са обучителни дейности, корпоративни събития и обучения, кулинарни дегустации и тактилни турове (градски разходки без участието на зрението).